Nasze realizacje


Rozbudowa Gazociągów Rozdzielczych Poręby wraz ze Stacją Redukcyjno-Pomiarową II o przepustowości 600 m3/h

Wykonana w 2000 r. na zlecenie PGNiG S.A. w Warszawie, Oddział Górnośląski Zakład Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11.

Zakres robót obejmował:

 • montaż stacji z zespołem filtrów i wykonanie fundamentów
 • gazociąg średniego ciśnienia: Ø=80 mm, L=20 mb
 • gazociąg niskiego ciśnienia: Ø=150 mm, L=120 mb
 • wykonanie przekroczenia gazociągiem torów PKP
 • doprowadzenie energii elektrycznej na teren stacji i wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej
 • wykonanie instalacji odgromowej stacji
 • wykonanie drogi dojazdowej z chodnikami oraz ukształtowanie i ogrodzenie terenu stacji


Remont kapitalny Stacji Redukcyjno Pomiarowej I w Lublińcu przy ul. Lisowskiej o przepustowości 2500 m3/h

Wykonana w 1999 r. dla PGNiG S.A. w Warszawie, Oddział Górnośląski Zakład Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11.

Zakres robót obejmował:

 • montaż nowej stacji z kotłownią i nawanialnią
 • remont części technologicznej na terenie stacji
 • gazociąg wysokiego ciśnienia: Ø=100 mm, L=26 mb
 • gazociąg średniego ciśnienia: Ø=250 mm, L=35 mb
 • wykonanie przyłącza i instalacji elektrycznej stacji
 • zagospodarowanie terenu stacji wraz z ogrodzeniem i drogami dojazdowymi


Stacja Redukcyjno Pomiarowa II dla Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie przy ul. Bialskiej o przepustowości 1600 m3/h

Wykonana w 1998 r. dla PGNiG S.A. w Warszawie, Oddział Górnośląski Zakład Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11.

Zakres robót obejmował:

 • montaż stacji szafkowej wraz z wykonaniem fundamentu
 • montaż filtrów wstępnego oczyszczania
 • gazociąg średniego ciśnienia: Ø=160 mm, L=21 mb
 • gazociąg niskiego ciśnienia: Ø=80 mm, L=20 mb; Ø=200 mm, L=23 mb
 • instalacja odgromowa stacji z masztem
 • przyłącza elektryczne do stacji, droga dojazdowa z chodnikami
 • ogrodzenie i ukształtowanie terenu stacji