Utylizacja odpadów

Poddajemy utylizacji pozostałości po pracach budowlanych takie jak:

  • odpady materiałów i elementów budowlanych i drogowych - gruz betonowy, ceglany, ceramiczny i asfaltowy
  • gleba i grunt z wykopów, kamienie i żwir

  • odpady materiałów izolacyjnych

  • odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
  • złomy metaliczne
  • odpady asfaltów, smół i produktów smołowych - pokrycia dachowe