Wodociągi i kanalizacja

Projektujemy i wykonujemy:

 • sieci wodociągowe i kanalizacyjne
 • sieci gazowe przemysłowe i rozdzielcze w techologii stalowej i PE
 • stacje redukcyjno-pomiarowe gazu I i II stopnia
 • punkty redukcyjno-pomiarowe gazu
 • sieci przemysłowe
 • Stacje ujęć i uzdatniania wody
 • oczyszczalnie ścieków i minioczyszczalnie ścieków dla gospodarstw indywidualnych i małych przedsiębiorstw
 • stacje paliw, drogi i mosty
 • melioracje, regulacje i konserwacje rzek, wysypiska odpadów komunalnych z rekultywacją terenów
 • budowy, remonty, konserwacja zbiorników wodnych
 • przewierty do średnicy 2000 mm pod drogami, rzekami, torami kolejowymi itp.
 • odwierty pionowe (studnie depresyjne)

Remontujemy:

 • sieci gazowe i przemysłowe
 • sieci wodociągowe
 • sieci kanalizacyjne